Aquest any intentaré el repte de #inktober. Un dibuix al dia durant tot Novembre seguint la llista de @jakeparker (espero aconseguir-ho!)

El primer dibuix és amb la paraula #poisonous (verinós).

A veure què us sembla.

 

* Este año intentaré el reto de #inktober. Un dibujo al día durante todo noviembre siguiendo la lista de @jakeparker (¡espero conseguirlo!)

El primer dibujo es con la palabra #poisonous (venenoso).

A ver que os parece.

 

* * This year I'll try the #inktober challenge. A drawing per day throughout November following the list of @jakeparker (I hope to get it!)

The first drawing is with the word #poisonous.

Let's see what you think.