A les nits d'hivern cal buscar fonts de calor... i és una sort tindre una parella que sembla una estufeta :)

* En las noches de invierno hace falta buscar fuentes de calor... y es una suerte tener a una pareja que parece una estufita :)

** In the winter nights you need to look for heat sources ... and it is lucky to have a couple that looks like a stove :)

Save